ประเพณีการละเล่น…ผีตาโขน

ผีตาโขน เป็นเทศกาลหนึ่งเดียวในโลกที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7 ไทย ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งจะกำหนดวันโดยคนทรงประจำเมือง มีระยะเวลาจัดงาน 3 วัน

Read More