Moment…แว้บเดียว…ของการถ่ายภาพ

ถ้าคุณถ่ายภาพมาแล้ว ในการตรวจสอบภาพเพื่อใช้งานนั้น…ถ้าปรากฏว่า…สุดท้ายเหลือเพียง 2 ภาพที่คิดว่าจะใช้งาน…ภาพหนึ่ง เป็นภาพที่คมชัดเป๊ะ…กับ…อีกภาพหนึ่งหลุดโฟกัสไปบ้าง แต่มีจังหวะ และอารมณ์ ของภาพถ่าย ถูกใจกว่า…คุณจะเลือกภาพไหน…ให้เป็นภาพที่ดีที่สุด…

Read More