Tag: ฉากหน้า

Composition ep.3.3 Composition for photography (Foreground & Background)

ฉากหน้าและฉากหลังนั้นมีผลต่อองค์ประกอบในภาพ การเลือกฉากหน้าที่ดีจะช่วยสร้างระยะและมิติของภาพ ส่วนการเลือกฉากหลังที่ดีจะช่วยทำให้วัตถุในภาพดูเด่นชัด

Read More

Composition ep.3.1 Composition for photography (กรอบภาพ-Framing)

กรอบภาพนับเป็นฉากหน้าที่ดีรูปแบบหนึ่ง เราสามารถที่จะเลือกสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปด้านหน้าของสิ่งที่เราจะถ่ายมาใช้เป็นกรอบภาพได้ การมองหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เช่น………

Read More

Composition ep.1.4 Visual Element (Space)

ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยส่วนใหญ่แล้ว ความสำคัญจะถูกมุ่งเน้นไปที่วัตถุหลักในภาพนั้นๆ

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget