Chilling Day to Koh Chang

เข้าสู่ฤดูร้อน ต้องบอกว่าร้อนตับแตกทะลุทะลวงไปทุกรูขุมขนจริงๆ จนอยากลาพักร้อน พักกาย พักใจ ไปนั่งดูท้องฟ้า รับลม ฟังเสียงคลื่น เดินชิลๆ น้ำใสๆ อยู่ริมทะเล

Read More