Tag: ตำนานกล้อง Leica

Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน ตอน 10

Factory Camera ในที่นี้หมายถึงกล้องที่ Leitz เก็บไว้ใช้งานเอง ซึ่งไม่มีใครได้ไปสะสมถึงแม้จะเชื่อกันว่า “กล้องบางตัวที่ยังไม่ได้ดัดแปลงอาจจะถูกขายให้พนักงานในโรงงาน” ซึ่งก็มีน้อยมาก

Read More

Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน (กำเนิดกล้อง Leica)

ความโดดเด่นเป็นสง่าในสายตาของนักถ่ายภาพ จนอาจกล่าวได้ว่า Leica เป็นตระกูลกล้องจากค่ายยุโรปที่มีอายุยืนยาวมากว่า 90 ปี (สายการผลิตอย่างเป็นทางการของ Leica เริ่มในปี 1925)

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget