การทำนาเกลือ อาชีพที่นับวัน จะน้อยลง

การทำนาเกลือ…เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการถ่ายภาพ นับตั้งแต่ยุคกล้องฟิล์ม ต่อเนื่องมาถึงยุคของการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล เนื่องจากภาพถ่าย การทำนาเกลือได้ความสวยงามในแง่ของศิลปะการถ่ายภาพ องค์ประกอบของภาพถ่าย สภาพแสงที่งดงาม

Read More