ถ่ายภาพ…บุคคล…ให้ดูเด่น

การถ่ายภาพให้ได้ดีนั้น ประการแรกก็ต้องมาจากพื้นฐานการถ่ายภาพ…การใช้กล้อง…เลือกเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับงานถ่ายภาพ…ตัวประกอบแรก จะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ และ ได้ภาพที่คมชัด ประการที่สอง ต้องมาจากการขยันหมั่นออกถ่ายภาพ

Read More