Slow Life @เชียงใหม่-เชียงราย

ด้วยช่วงจังหวะชีวิตที่มันทำให้ได้เดินทาง วนเวียนอยู่ทางเชียงใหม่ เราจึงพยายามหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ รอบนี้เราจึงพ่วงจังหวัดเชียงรายไปด้วย การเดินทางเน้นประหยัดให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยสายการบิน Low cost ของ Nok Air จนอยากไปขอสปอนเซอร์เลย

Read More