เลนส์ตัวเดียวเที่ยว 6 วัน EP.3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ล่องแม่น้ำเนวา

การท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ แต่ก็ต้องบอกว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการหาประสบการณ์ และต้องมีความอดทนกับการท่องเที่ยว ทั้งการหาข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง และการหาที่พักที่กิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษาการสื่อสาร แน่นอนว่าคนรุ่นใหม่ๆ สามารถใช้งานกับการสื่อสารทาง Social

Read More