ตามสมโภชไปถ่ายนก

เรื่องเวลาที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพ ผู้ที่รู้จักธรรมชาติของนก คือ ผู้ที่รู้ว่าเวลาเหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพนก น่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวัน ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสที่จะถ่ายภาพนกได้ การรอคอยคือ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรอ หลังจากนี้คือ การถ่ายภาพ เมื่อนกมาเกาะกิ่งไม้

Read More