Color Filter for Black&White

เมื่อการถ่ายภาพก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิตอล กล้องดิจิตอลจึงยังคงระบบถ่ายภาพขาวดำไว้ในตัวกล้อง และ ที่สำคัญก็คือ มีระบบฟิลเตอร์สำหรับใช้ในการถ่ายภาพขาวดำ build-in มาให้ใช้ในตัวกล้องอีกด้วย

Read More