Tag: ภาพเคลื่อนไหว

CONPOSITION organising time

เวลามีผลต่อการจัดองค์ประกอบภาพอย่างไร? ในการถ่ายภาพนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าก็คือการหยุดเวลาในช่วงวินาทีที่เราสนใจ เมื่อเราคิดว่า หนึ่งช่วงเวลานั้น มีความน่าสนใจ เราจึงเลือกบันทึกภาพ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ

Read More

ภาพไม่ชัด!!! ภาพไหว!!! ภาพเคลื่อนไหว…..

การพัฒนาการถ่ายภาพให้มีความสร้างสรรค์ที่มากยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานความคมชัดของภาพถ่าย กับ ความไวชัตเตอร์ เกิดเป็นมิติใหม่ของการถ่ายภาพนั่นคือ “ภาพเคลื่อนไหว”…ศิลปะของการถ่ายภาพได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

Read More

Art of Action & Movement

ประโยคที่ว่าภาพถ่ายที่ดีนั้น ต้องมีแสงเงาที่สวยงาม องค์ประกอบที่ดี และที่สำคัญเลยก็คือ ต้องมีความคมชัดไม่สั่นไหวพร่ามัว เป็นเพราะว่าคนถ่ายภาพมีความต้องการจะบันทึกภาพให้มีความเหมือนจริงมากที่สุด

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget