Master of Light Metering_Chapter 2

การวัดแสงโดยหลักมีจุดประสงค์เพื่อหาค่าแสงที่ทำให้ภาพสวยที่สุด ไม่ได้ให้ภาพที่เหมือนจริงที่สุด มือใหม่อาจจะได้รับการแนะนำให้ถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสง (Exposure Brecketing) แล้วดูว่าภาพใดที่ถูกใจ

Read More