Rule of Odds ปริศนาตัวเลขจำนวนคี่

Rule of odds เป็นกฎที่ใช้ในการกำหนดจำนวนของ subject ที่อยู่ในภาพ โดยจะกำหนดให้จำนวนของ subject ในภาพเป็นลักษณะจำนวนคี่ หรือควรมีจำนวนเลขคี่ แทนการให้ subject เป็นจำนวนเลขคู่ ในการจัดองค์ประกอบภาพ

Read More