จากศิลปะสมัยใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงของศิลปะภาพถ่าย

ช่วงของลัทธิศิลปะสมัยใหม่ (Modernism) ที่มีแนวคิดว่า “ศิลปะเพื่อศิลปะ” คือการที่ศิลปะไม่ต้องคอยตอบคำถามว่า มันคืออะไร ทำเพื่ออะไร ลักษณะสำคัญของ “ศิลปะสมัยใหม่” (Modern Art) และ “ลัทธิสมัยใหม่” (Modernism)

Read More