ถ่ายภาพน้ำตกเอราวัณ-น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ยามน้ำหลาก

ดินแดนฝั่งตะวันตกเต็มไปด้วยเทือกเขาหินปูน จึงมีน้ำตก ถ้ำ ผืนป่าสวยงามมากมาย น้ำตกเอราวัณเป็นน้ำตกที่สวยมากสุดแห่งหนึ่งของผืนป่าตะวันตก ทั้งยิ่งใหญ่ และงดงามไม่แพ้น้ำตกอย่างทีลอซู หมันแดง

Read More