5 แหล่งถ่ายนกรอบกรุงฯ กับ Sony Telephoto Lens

สถานที่ถ่ายภาพนกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมากถ้าเป็นใจกลางเมือง สถานที่ถ่ายภาพนกก็จะอยู่บริเวณภายในสวนสาธารณะต่างๆ เช่น สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 หรือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่มักจะมีนกประจำถิ่น และนกอพยพ แวะเวียนกันมาให้ถ่ายภาพได้ตลอดทั้งป

Read More