ถ่ายภาพศิลปะการแสดงบนเวที

ศิลปะการแสดงบนเวทีที่ผมพูดถึงนั้น เช่น โขน ละคร การรำ ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้มักจะมีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับที่งดงาม มีการออกท่าทางที่สวยงามน่าถ่ายภาพ การแสดงเหล่านี้ส่วนมากมักแสดงในโรงละคร หอประชุม หรือถ้าแสดงกลางแจ้งก็มักจะเป็นช่วงเวลาเย็น ค่ำ

Read More