Tag: สถาปัตยกรรม

Want to be an architectural photographer

การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม เป็นเรื่องของการถ่ายภาพอาคารสถานที่ บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร (Exterior / Interior) และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น ลวดลาย การประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมนั้น

Read More

IDEAS&Creative Photography (Creative in City)

อีกสิ่งหนึ่งของภาพถ่ายที่นอกเหนือจากการบันทึกความประทับใจ หรือความสวยงามนั้นก็คือ การใช้ภาพถ่ายเป็นบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นั่นเอง เราจะเห็นได้ว่า……

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget