สร้างสรรค์ลวดลายใบไม้ เมื่อถ่ายใกล้ที่สุด

ใบไม้ ซึ่งหากเรามองด้วยตาเปล่าผ่านๆ แล้วก็ไม่มีอะไร ดูธรรมดาๆ ไม่มีอะไรที่น่าสนใจ แต่หากมองลึกลงไปจะพบว่า ใบไม้แต่ละชนิดนั้น มีสีสันและลักษณะของลวดลายบนพื้นใบที่แต่ต่างกันออกไป บ้างก็มีลักษณะพิเศษ อย่างเช่น……..

Read More