บันทึกไว้ในความทรงจำ กว่า 80 ปี สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย

ปิดตัวลงไปอย่างถาวร กับ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) สวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี จึงไม่ต้องแปลกใจว่าสวนสัตว์เขาดินวนา เมื่อประกาศปิดตัวลงผู้คนมากมายที่หลั่งไหลไปร่วมเก็บความทรงจำสุดท้าย

Read More