Art of Photography_Top 10 Composition Rules กฎ 10 ข้อสำหรับการจัดองค์ประกอบ

กฎ 10 ข้อในการจัดองค์ประกอบภาพนี้จะเป็นหลักตายตัวที่ควรยึดปฏิบัติ แต่ผมจะขอให้คิดว่า 10 ข้อนี้จะช่วยให้เราจัดองค์ประกอบภาพได้ง่ายขึ้น ในวันที่เราคิดไม่ออกว่า จะถ่ายภาพตรงหน้าอย่างไร จะวางมุมภาพแบบไหน อะไรไว้ตรงไหนในเฟรมสี่เหลี่ยมที่เรามองผ่านช่องมองภาพ

Read More