เมื่อ…นึกไม่ออก ว่าจะถ่ายอะไรดี…

หลายครั้งเมื่อออกไปถ่ายภาพแล้ว… นึกไม่ออกว่าจะถ่ายอะไรดี… ยิ่งเวลานี้… ย่างเข้าหน้าฝน… การออกไปถ่ายภาพในที่ต่างๆ บางครั้งออกไปไกลถึงต่างจังหวัด พอถึงที่หมายที่ต้องการถ่ายภาพ แต่ก็เจอกับสภาพของพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดหวัง

Read More