เที่ยวอุบลหน้าฝน…ยลเทียนพรรษา

ถ้าพูดถึงเทศกาลเข้าพรรษาหลายคนคงจะคิดถึง…จังหวัดอุบลราชธานี…ต้นกำเนิดเทศกาลแห่เทียนพรรษาแม้ปัจจุบันจะมีหลายจังหวัดจัดงานแห่ต้นเทียนพรรษาเหมือนจังหวัดอุบลราชธานี แต่จะเที่ยวทั้งที่ก็ขอไปถึงแหล่งกำเนิดประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีกันเลยดีกว่า

Read More