ปิดอ่าวมาหยา 4 เดือน เพื่อดำเนินการฟื้นฟูธรรมชาติทั้งทางบกและในทางทะเล

เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต จนส่งผลกระทบต่ออ่าวมาหยา เป็นที่ทราบกันดีว่าการเติบโตอย่างมากของนักท่องเที่ยวจีน ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Read More