ตะลุยดินแดนซาฟารีแอฟริกา สะวันน่าเมืองไทย จ.พังงา

มาถึงเกาะพระทองแล้วมาดูแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะกันบ้าง บนเกาะพระทอง…พื้นดินส่วนใหญ่จะเป็นดินปนทรายไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก อันเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติและเคยผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน สมัยเหมืองแร่เฟื่องฟู เกาะพระทองเป็นแหล่งขุดแร่ดีบุกและมีการค้าขายรุ่งเรือง

Read More