เรียนถ่ายภาพ…จากภาพถ่าย

สิ่งหนึ่งที่นักถ่ายภาพมือใหม่เมื่อได้ชมภาพถ่ายที่สวยงามถูกใจแล้วก็มักจะหยุดอยู่ที่ความพึงพอใจเท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาให้ลึกลงไปอีกว่าภาพนั้นๆ เขาถ่ายภาพกันอย่างไร

Read More