Art of Photography_Creative of Light Spectacular Light of Sunny

แสงกับการถ่ายภาพนั้นเป็นอะไรที่หนีกันไม่พ้นอยู่แล้ว ซึ่งในการถ่ายภาพเราต้องเจอแสงลักษณะต่างๆ มากมาย แม้แต่ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกไปแล้วเราก็ยังมีแสงไฟ และแสงจันทร์ในการถ่ายภาพอยู่ดี

Read More