ภาพถ่ายนามธรรม (Abstract Photography)

เรื่องราวของรูปแบบศิลปะแบบนามธรรม ว่ามีลักษณะอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีแนวคิดใดๆ ที่สอดคล้องในงานศิลปะนามธรรมอยู่บ้าง เพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้เข้าใจกับศิลปะเชิงนามธรรมหรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่า “Abstract”

Read More