Tag: Auto Focus Setting

Auto Focus Setting for Action Bird #2

ระบบโฟกัสของกล้องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราได้ภาพในจังหวะท่าทางของนกตามที่เราต้องการได้ และในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้ระบบโฟกัส ควบคู่ไปกับการควบคุมกล้องในส่วนอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เราเจอกับกล้อง Sony a1 และ Sony a9ii

Read More

Auto Focus Setting for Action Bird #1

ระบบโฟกัสของกล้องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราได้ภาพในจังหวะท่าทางของนกตามที่เราต้องการได้ การใช้งานกล้องที่มีความไวในเรื่องของระบบโฟกัสอย่างกล้อง Sony a1 หรือ Sony a9ii นั้นการทำความเข้าใจในระบบโฟกัสของกล้องจะทำให้เราตั้งค่ากล้องที่เหมาะสม และควบคุมกล้องได้ดั่งใจ

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget