Back to Basic Understanding Focal Length

การได้ย้อนกลับสู้เรื่องพื้นฐานบ้าง คงทำให้เราเกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไป และทบทวนในหลายๆ เรื่องที่เราอาจจะลืมไปแล้ว และใน Back to Basics ครั้งนี้ผมจึงขอหยิบเอาเรื่องของ ทางยาวโฟกัส (Focal Length)

Read More