Tag: Balance

Balance with Symmetrical

ในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principles of composition) มีอยู่เรื่องหนึ่งว่าด้วยหลักการของความสมดุล (balance) 1 ในนั้นก็คือเรื่องของความสมมาตร (Symmetry) เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาสมดุลในภาพ หรือทำให้น้ำหนักในภาพไม่เสียไปนั่นเอง

Read More

Composition ep.1.4 Visual Element (Space)

ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยส่วนใหญ่แล้ว ความสำคัญจะถูกมุ่งเน้นไปที่วัตถุหลักในภาพนั้นๆ

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget