Art of Photography_Creative of SHADOWS

แสงและเงานับว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจออยู่เสมอ ไม่มีภาพไหนที่เราจะไม่อาศัยแสงในการถ่ายภาพ และเมื่อมีแสง ก็ย่อมที่จะเกิดเงาขึ้นตามมา จนมีประโยคที่ช่างภาพมักจะพูดกันเสมอว่า “One light one shadows มีหนึ่งแสงก็ต้องมีหนึ่งเงา”

Read More