เทคนิคการ Crop ภาพ

การแสดงภาพถ่าย หรือ นำเสนอใน Social Network นั้น มีไม่น้อยที่ผ่านกระบวนการ Crop ภาพ หรือ ตัดส่วนภาพใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เทคนิค…การ Crop ภาพ…จึงเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงให้ภาพถ่ายของท่าน กลายเป็นภาพถ่ายที่สมบูรณ์น่าชมยิ่งขึ้น

Read More