Henri Cartier Bresson Photojourmalism and decisive Moment

หากจะพูดถึงช่างภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างภาพยุคหลังๆ คงจะขาดชื่อของช่างภาพผู้นี้ไปไม่ได้ โดยเฉพาะช่างภาพในสายงานของ Photojournalism ด้วยช่วงของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เป็นตำนานอีกคนหนึ่ง Henri Cartier Bresson

Read More