Art of Photography_ Ideas for Great Graphic Photos

การมองหากราฟฟิกในภาพนั้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสร้างภาพถ่ายศิลปะได้ สิ่งสำคัญก็คือการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัว มีการจัดวาง มีสีสัน หรือมีความน่าสนใจเพียงใด นอกเหนือไปจากการถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาแล้ว

Read More