Develop your Landscape style

ในการสร้างสรรค์ภาพ Landscape นั้น ช่างภาพทุกคนย่อมต้องการความสวยงามของภาพและที่มากไปกว่านั้นคือความต่างของภาพ การมองหาสไตล์ของตัวเองและสร้างเป็นผลงานขึ้นมาได้นั้น นับเป็นอีกการพัฒนาการถ่ายภาพของเราเอง

Read More