Review M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200 mm. F3.5-5.6

ในสมัยก่อน มักจะมีคำพูดเล่นๆ ของช่างภาพ และผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปทั่วๆ ไป ว่า ในตลาดกล้องถ่ายภาพ น่าจะมีเลนส์ที่ครอบจักรวาล ตั้งแต่ 24-500 mm. มาให้ใช้กันนะ แต่ก็ได้แต่พูดเล่นกันเพราะก็คงเป็นไปไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของการผลิต และเรื่องของราคา รวมถึงการตลาดต่างๆ อีกมากมายของค่ายกล้องถ่ายรูป

Read More