IDEAS & Creative Photography_Story in my mind and the Children Photography

การถ่ายภาพเด็กเป็นเรื่องที่ท้าทายและฝึกฝีมือได้ในหลายๆ ด้าน โดยส่วนใหญ่แล้ว เด็กแทบจะทุกคนมักจะไม่ค่อยอยู่นิ่งๆ กับที่ได้นาน ดังนั้นการถ่ายภาพเด็กให้สวยงาม จึงเป็นเรื่องของการเลือกใช้เทคนิครวมทั้งการใช้จิตวิทยา

Read More