Tag: Mood

Art of Photography_ Tone, mood and feeling ควบคุมโทนสีในภาพ เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึก

ในทางศิลปะแบ่งโทนสีไว้สองกลุ่มคือ โทนสีร้อน (warm tone) และโทนสีเย็น (cool tone) Warm tone color หรือสีในโทนร้อนจะให้ความรู้สึกในเรื่องของ ความอบอุ่น ความรุนแรง ความเข้มแข็ง Cool tone color หรือโทนสีเย็นจะให้ความรู้สึกทางด้าน ความสงบ เยือกเย็น สดชื่น ลึกลับ

Read More

Moment…แว้บเดียว…ของการถ่ายภาพ

ถ้าคุณถ่ายภาพมาแล้ว ในการตรวจสอบภาพเพื่อใช้งานนั้น…ถ้าปรากฏว่า…สุดท้ายเหลือเพียง 2 ภาพที่คิดว่าจะใช้งาน…ภาพหนึ่ง เป็นภาพที่คมชัดเป๊ะ…กับ…อีกภาพหนึ่งหลุดโฟกัสไปบ้าง แต่มีจังหวะ และอารมณ์ ของภาพถ่าย ถูกใจกว่า…คุณจะเลือกภาพไหน…ให้เป็นภาพที่ดีที่สุด…

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget