Composition ep.2.8 Principles of Composition (ทัศนมิติ-Perspective)

ทัศนมิติ (Perspective) คือความลึก หรือจะเรียกว่าการมีมิติ ด้วยภาพนั้นมีเพียงด้านกว้างและด้านยาว การนำทัศนมิติมาใช้ จะช่วยเพิ่มความลึกให้กับภาพ ทัศนมิติเกิดได้จากเส้นทแยงและระยะที่แตกต่างกันของวัตถุ

Read More