IDEAS&Creative Photography_Sense of Humor

วลี sense of humor นั้นก็หมายถึง อารมณ์ขัน ซึ่งจะเป็นไปในด้านบวกแบบเรื่องตลก หรือสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้ ภาพถ่ายเองก็มีส่วนทำให้เรายิ้มได้ด้วยเช่นกัน มีช่างภาพหลายคนที่มักจะใส่อารมณ์ขันลงไปในผลงานของตัวเอง

Read More