Review Sony FE 200-600 mm. F5.6-6.3 G OSS

Sony… เติมเต็มสำหรับการถ่ายภาพ ด้วยการเปิดตัวเลนส์ซูมซุปเปอร์เทเล Sony FE 200-600 mm. F5.6-6.3 G OSS เป็นเลนส์ในตระกูล G เพื่อให้นักถ่ายภาพได้ถ่ายภาพอย่างจุใจในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น สำหรับการถ่ายภาพกีฬา หรือ Wild-Life โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักถ่ายภาพที่ชมชอบการถ่ายภาพนก หรือสัตว์ป่าต่างๆ

Read More