Tag: Straight Photography

Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 3

ในช่วงของยุคศิลปะสมัยใหม่นั้น นอกจากจะมีศิลปะภาพถ่ายในแนวทาง Pictorial Photography, Surrealist แล้วยังมีแนวคิดทางศิลปะภาพถ่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ Straight Photography

Read More

Art of Photography_Art of photo history กว่าจะเป็นศิลปะภาพถ่าย ตอน 2

งานศิลปะภาพถ่ายต่างๆ นั้นล้วนมีที่มาจากงานศิลปะภาพวาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามแต่ยุคสมัย จนถึงกับว่ามีช่วงหนึ่งเกิดคำถามขึ้นว่า ภาพถ่ายเป็นศิลปะหรือไม่

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget