Art of Photography_เปิดโลกกว้าง สร้างสรรค์ภาพด้วย Wide angle lens

เลนส์มุมกว้าง หรือเลนส์ Wide angle นั้น เป็นเลนส์ที่พูดได้ว่าเลนส์ปราบเซียนเลยทีเดียว เพราะในบางครั้งเลนส์มุมกว้างมากๆ อย่างที่เรียกว่า Ultra Wide Angle ก็ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากด้วยเช่นกัน

Read More