มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายคู่รักออนไลน์ สื่อถึงสายใยผูกพัน ภายใต้ชื่อ “ส่งภาพ รับบุญ” ลักษณะของภาพถ่ายที่ส่งประกวดเป็นภาพที่สื่อความหมายถึงความรัก ความผูกพันหรือความประทับใจ ระหว่างคนที่เรารัก ครอบครัว สัตว์เลี้ยง สถานที่สวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

กติกาการสมัครประกวดภาพถ่ายแบบออนไลน์
• ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่่บัดถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
• วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งภาพทางเมล์มูลนิธิ [email protected] หรือทางไลน์ artforall299

• ค่าสมัคร 199 บาท ส่งภาพได้ 2 ภาพ รับเสื้อยืดคอกลมตราสัญญลักษณ์มูลนิธิ 1 ตัว
(*)ค่าสมัคร 350 บาท ส่งภาพได้ 4 ภาพ รับเสื้อยืดคอกลมตราสัญญลักษณ์มูลนิธิ 2 ตัว

รางวัลการประกวดภาพ รวม 8 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศเกียรคุณพร้อมของรางวัลจากมูลนิธิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับประกาศเกียรคุณพร้อมของรางวัลจากมูลนิธิ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิ

การตัดสิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และภาพชนะประกวดทั้ง 8 ภาพ จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันจัดงานสถาปนา Art for All

หมายเหตุ รายได้จากการส่งภาพเข้าประกวด จะร่วมส่งบุญของทุกท่านเพื่อร่วมสร้างอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และสามารถนำใบเสร็จรับเงินนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนผ่านบัญชี มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 152-434995-6

ติดต่อลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม
โทร 087 672 7258
Line ID : artforall299