บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล   ที่ 9 จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “CanonLife Redefine ครั้งที่ ๒ : อักขรานุกรม ก-ฮ” เชิญชวนเหล่าผู้รักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริฯ  เพื่อจัดทำเป็นอักขรนุกรมภาพถ่าย เรียงลำดับตามหมวดอักษรไทยทั้ง 44 ตัว ก-ฮ โดยภาพที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดและผลิตภัณฑ์จากแคนนอน รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท ผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.canon.co.th/life ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

นางรัฐิติกร  นามพิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงแนวคิดของโครงการนี้ว่า  แคนนอน มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (CSR) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กล้องแคนนอนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมผ่านการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาสิ่งดีๆ คืนกลับสังคมได้  สำหรับในปีนี้ แคนนอน มีความตั้งใจจัดโครงการประกวดภาพถ่าย CanonLife Redefine อีกเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อใหม่ว่า  “CanonLife Redefine # ๒ : อักขรานุกรม ก-ฮ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

“CanonLife Redefine # ๒: อักขรานุกรม ก-ฮ” ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพ ร่วมส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริของพระองค์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ในโครงการหลวง ที่กล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่ล้ำค่า เพื่อเฟ้นหา 44 ภาพถ่ายที่ดีที่สุดรวบรวมเป็นอักขรานุกรมภาพถ่าย เรียงลำดับตามอักษรไทยทั้ง 44 ตัว ตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก จัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนและอีบุ๊ค แล้วมอบให้โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและจดจำสืบต่อไป

ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินภาพ คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การนำเสนอเนื้อหาของภาพที่ถูกต้อง การจัดองค์ประกอบภาพ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการถ่ายภาพ โดยภาพที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลเรียงลำดับดังต่อไปนี้

 1. รางวัลที่ 1 : กล้อง EOS 77D และเลนส์ EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM (มูลค่า 50,290 บาท) พร้อมกระเป๋ากล้องรุ่น RL AV-BP01 -Back pack- Red (มูลค่า 6,900 บาท) และ เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัลที่ 2 : เลนส์ EF 50mm f/1.8 STM (มูลค่า 4,500 บาท) จำนวน 2 รางวัล พร้อมกระเป๋ากล้องรุ่น RL AV-BP01 -Back pack- Red (มูลค่า 6,900 บาท) และเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 3. รางวัลผู้ชนะในแต่ละหมวดอักษร ก-ฮ: กระเป๋ากล้องรุ่น RL AV-BP01 -Back pack-Grey (มูลค่า 6,900 บาท) จำนวน 44 รางวัล
 4. รางวัลส่งภาพครบ 44 หมวด ก-ฮ : กระเป๋ากล้องรุ่น RL CL-02M -Classic Camera Bag M (มูลค่า 1,200 บาท) จำนวน 3 รางวัล

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งร่วมผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโครงการ “CanonLife Redefine # ๒ : อักขรานุกรม ก-ฮ” พร้อมเขียนคำบรรยายภาพเล่าเรื่อง ได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพ และไม่จำกัดตัวอักษร ได้ที่เว็บไซต์ www.canon.co.th/life  (ช่องทางเดียวเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 16 สิงหาคม 2560 นี้ ดูรายละเอียด และกติกาเพิ่มเติมได้ที่ www.canon.co.th/life

 

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และต้องลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างครบถ้วนใน www.canon.co.th/life
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิด พร้อมระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
 3. การส่งภาพตามหมวดหมู่ ต้องใส่ Tag ชื่อโครงการประกวด และ ตัวอักษรที่ต้องการส่งประกวด เช่น #redefine2 ตามด้วย #ก หรือ #redefine2 ตามด้วย #ส เป็นต้น
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวด และได้รับคัดเลือก จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง Canon เท่านั้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ห้ามส่งภาพที่ถ่ายโดยบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
 5. สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลและกล้องใช้ฟิล์ม แต่ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 6. ไฟล์ภาพที่ส่งผ่านทาง www.canon.co.th/life ต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ขนาดไม่เกิน 5 MB และต้องเก็บไฟล์ RAW เอาไว้เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินภาพตรวจสอบ โดยภาพที่ส่งต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ และต้องคงข้อมูลของ EXIF ไว้อย่างครบถ้วน
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อ โดยห้ามส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณา และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ยกเว้นเผยแพร่ใน www.canon.co.th/life เท่านั้น

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ www.canon.co.th/life เพื่อลงทะเบียนสมาชิกของเว็บไซต์ (หากยังไม่ได้ลงทะเบียน)
 2. อัพโหลดภาพสู่หมวดหมู่อักษรต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์
 3. ใส่รายละเอียด ชื่อภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิด โดยท้ายคำอธิบายต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
 4. เลือกหมวดหมู่อักษรที่ต้องการส่งภาพเข้าประกวด โดย Tag ชื่อโครงการประกวด และ ตัวอักษรที่ต้องการส่งประกวด เช่น #redefine2 ตามด้วย #ก หรือ #redefine2 ตามด้วย #ส เป็นต้น
 5. อัพโหลดภาพสู่หมวดหมู่อักษรต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ www.canon.co.th/life