กติกา
 1. รายละเอียดผลงาน
  • หัวข้อการประกวด “ICONIC”
  • อุปกรณ์สามารถใช้ได้ทั้งกล้อง DSLR และ MIRRORLESS
  • รูปแบบไฟล์ภาพ: JPG ความละเอียดขั้นต่ำ 1200 x 1800 Pixel และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
  • จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน 2 ภาพ
  • ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก
 2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

2.1 ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ

 1. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
  • 1 ถ่ายภาพตามหัวข้อ “ICONIC” ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR และ MIRRORLESS ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • 2 ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย
  • วิธีที่ 1 ส่งผลงานผ่านเวบไซท์ motorexpo.co.th

โดยเลือกประเภทที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมลงทะเบียน และเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน

 • วิธีที่ 2 ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG)
 • มาที่ [email protected]
 • โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์ และรายละเอียดอื่นที่กำหนด
 • เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม
 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกวด
 2. กำหนดการ

กำหนดส่งภาพเข้าประกวด :          วันที่ 29 พฤศจิกายน  – 9 ธันวาคม 2562 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

คัดเลือกและตัดสินผลงาน :            วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการตัดสิน :                         วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ และเวบไซท์ www.motorexpo.co.th

 1. คณะผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพ ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงานฯ
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 5. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการประกวด และชิงโชคครั้งนี้
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ               ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้อง CANON MIRRORLESS รุ่น EOS RP (เฉพาะ Body) มูลค่า 48,990 บาท จำนวน 1 รางวัล และเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพา CANON รุ่น SELPHY CP1300 มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1       ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้อง CANON DSLR รุ่น EOS 200D MARK II พร้อมเลนส์ 18-55 mm จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท และเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพา CANON MINI PHOTO PRINTER รุ่น INSPIC (P) PV-123 มูลค่า 4,250 บาท จำนวน 1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2       ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพาพร้อมกล้องในตัว CANON MINI PHOTO PRINTER รุ่น INSPIC(S) ZV-123 มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย                  ประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพาพร้อมกล้องในตัว CANON MINI PHOTO PRINTER รุ่น INSPIC(C) CV-123 มูลค่า 4,250 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 21,250 บาท