วันอาทิตย์ที่  11  มีนาคม  2561

โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดเพชรบุรี

เวลา 06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ ป้ายรถเมล์ โอสถศาลา ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ถนนพญาไท

เวลา 07.00 น. แวะรับจุดที่สอง Big C พระราม 2

เวลา 08.30 น. ทานอาหารข้าวแกงร้านแม่ล้วน

เวลา 10.00 น. ถ่ายภาพวัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

เวลา 11.30 น. ถ่ายภาพวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี

เวลา 12.30 น. ทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.30 น. ถ่ายภาพผีเสื้อ  และค่างแว่น ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เวลา 17.30 น.  ถ่ายแสงเย็นที่เขื่อนแก่งกระจาน

เวลา 18.30 น. ทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายทริป  600 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร และค่าเข้าอุทยานแก่งกระจาน

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่  คุณโอ๋  08-5660-3163, 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข บัญชีออมทรัพย์ 

และ สามารถโอนพร้อมเพย์ได้ที่  08-5660-3163
FAX : 0-2237-1484 E-mail : [email protected], [email protected]


เงื่อนไขการ
 1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
 2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
 3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
 4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาแล้วเท่านั้น
 5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น