วันอาทิตย์ที่  9 กันยายน 2561

โปรแกรมทริปถ่ายภาพ จ.สระบุรี
06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา (คณะเภสัช จุฬาฯ) ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)
07.00 น. แวะรับจุดที่ 2 หลักสี่
07.30 น. แวะรับจุดที่ 3 ฟิวเจอร์ปาร์ค
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร้านข้าวแกง บ้านสวนสอง
10.30 น. ถ่ายภาพ วัดป่าสว่างบุญ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. ถ่ายภาพมาโคร ศึกษาธรรมชาติ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   600 บาท ราคานี้รวมค่าเดินทาง ไม่รวมค่าอาหาร

สนใจลงชื่อได้ที่ คุณโอ๋ โทร.08-5660-3163, 02-235-9958-9

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
หรือ โอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ที่เบอร์ 08-5660-3163

FAX 0-2237-1484   E-mail : [email protected], [email protected]

เงื่อนไข
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

วัดป่าสว่างบุญ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า